Cơn mưa quà tặng 2

Cơn mưa quà tặng 2

Cơn mưa quà tặng

Cơn mưa quà tặng Tặng mũ rộng vành tránh nắng: Áp dụng với hóa đơn thanh toán: Hàng nguyên giá: Dưới 1.000.000 đồngHàng Sale off: Từ 1.000.000 đồng đến dưới 1.500.000 đồng

Tặng ô bảy sắc cầu vồng: Áp dụng với hóa đơn thanh toán: Hàng nguyên giá: Trên 1.000.000 đồngHàng sale off: Từ 1.500.000 đồng trở lên

Tặng thẻ tích điểm: Áp dụng đối với đơn hàng có giá trị thanh toán từ 1.000.000 đồng trở lên

Thẻ:

Same In Category

Related Blogs By Tags